Essex Chess Association
Calendar 2019-2020

 

September 2019

Sun 01

Mon 02

Tue 03

Wed 04

Thu 05

Fri 06

Sat 07

Sun 08

Mon 09

Tue 10

Wed 11

Thu 12

Fri 13

Sat 14

Sun 15

Mon 16

Tue 17

Wed 18

Thu 19

Fri 20

Sat 21

Sun 22

Mon 23

Tue 24

Wed 25

Thu 26

Fri 27

Sat 28

Sun 29

Mon 30

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

October 2019

Tue 01

Wed 02

Thu 03

Fri 04

Sat 05

160 4-11 Middx (A)

Sun 06

Mon 07

Tue 08

Wed 09

Thu 10

Fri 11

Sat 12

Sun 13

Mon 14

Tue 15

Wed 16

Thu 17

Fri 18

Sat 19

180 9-7 Middx (A)

140 8-7 Middx (H)

100 Won w/o Berks (H)

Sun 20

Mon 21

Tue 22

Wed 23

Thu 24

Fri 25

Sat 26

Sun 27

Mon 28

Tue 29

Wed 30

Thu 31

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

November 2019

Fri 01

Sat 02

160 7-9 Surrey (H)

120 5-7 Kent (H)

Sun 03

Mon 04

Tue 05

Wed 06

Thu 07

Fri 08

Sat 09

OPN 6-10 Sussex (A)

Sun 10

Mon 11

Tue 12

Wed 13

Thu 14

Fri 15

Sat 16

180 11-5 Surrey (H)

140 7-8 Surrey (A)

Sun 17

Mon 18

Tue 19

Wed 20

Thu 21

Fri 22

Sat 23

OPN 6-9 Middx (H)

160 7-8 Kent (H)

Sun 24

Mon 25

Tue 26

Wed 27

Thu 28

Fri 29

Sat 30

180 11-5 Kent (A)

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

December 2019

Sun 01

Mon 02

Tue 03

Wed 04

Thu 05

Fri 06

Sat 07

Sun 08

Mon 09

Tue 10

Wed 11

Thu 12

Fri 13

Sat 14

Sun 15

Mon 16

Tue 17

Wed 18

Thu 19

Fri 20

Sat 21

Sun 22

Mon 23

Tue 24

Wed 25

Thu 26

Fri 27

Sat 28

Sun 29

Mon 30

Tue 31

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

January 2020

Wed 01

Thu 02

Fri 03

Sat 04

Sun 05

Mon 06

Tue 07

Wed 08

Thu 09

Fri 10

Sat 11

120 5-6 Herts (A)

Sun 12

Mon 13

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

160 6-9 Surrey (A)

Sun 19

Mon 20

Tue 21

Wed 22

Thu 23

Fri 24

Sat 25

180 9-6 Middx (H)

100 Won w/o Berks (A)

Sun 26

Mon 27

Tue 28

Wed 29

Thu 30

Fri 31

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

February 2020

Sat 01

OPN 4-12 Kent (A)

120 5-7 Middx (A)

Sun 02

Mon 03

Tue 04

Wed 05

Thu 06

Fri 07

Sat 08

Sun 09

Mon 10

Tue 11

Wed 12

Thu 13

Fri 14

Sat 15

OPN 6-10 Surrey (H)

160 7-9 Middx (H)

120 6-6 Surrey (H)

Sun 16

Mon 17

Tue 18

Wed 19

Thu 20

Fri 21

Sat 22

180 10-5 Surrey (A)

140 11-5 Herts (A)

Sun 23

Mon 24

Tue 25

Wed 26

Thu 27

Fri 28

Sat 29

160 7-9 Kent (A)

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

March 2020

Sun 01

Mon 02

Tue 03

Wed 04

Thu 05

Fri 06

Sat 07

Sun 08

Mon 09

Tue 10

Wed 11

Thu 12

Fri 13

Sat 14

180 8-7 Kent (H)

140 7-9 Kent (H)

Sun 15

Mon 16

Tue 17

Wed 18

Thu 19

Fri 20

Sat 21

Sun 22

Mon 23

Tue 24

Wed 25

Thu 26

Fri 27

Sat 28

Sun 29

Mon 30

Tue 31

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

April 2020

Wed 01

Thu 02

Fri 03

Sat 04

Sun 05

Mon 06

Tue 07

Wed 08

Thu 09

2nd Southend Rapid - CANCELLED

Fri 10

64th Southend Easter Chess Congress - CANCELLED

Sat 11

64th Southend Easter Chess Congress - CANCELLED

Sun 12

64th Southend Easter Chess Congress - CANCELLED

Mon 13

64th Southend Easter Chess Congress - CANCELLED

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Sun 19

Mon 20

Tue 21

Wed 22

Thu 23

Fri 24

Sat 25

Sun 26

Mon 27

Tue 28

Wed 29

Thu 30

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

May 2020

Fri 01

Sat 02

Sun 03

Mon 04

Tue 05

Wed 06

Thu 07

Fri 08

Sat 09

Sun 10

Mon 11

Tue 12

Wed 13

Thu 14

Fri 15

Sat 16

Sun 17

Mon 18

Tue 19

Wed 20

Thu 21

Fri 22

Sat 23

Sun 24

Mon 25

Tue 26

Wed 27

Thu 28

Fri 29

Sat 30

Sun 31

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

June 2020

Mon 01

Tue 02

Wed 03

Thu 04

Fri 05

Sat 06

Sun 07

Mon 08

Tue 09

Wed 10

Thu 11

Fri 12

Sat 13

Sun 14

Essex Rapid Championship - Cancelled

Mon 15

Tue 16

Wed 17

Thu 18

Fri 19

Sat 20

Sun 21

Mon 22

Tue 23

Wed 24

Thu 25

Fri 26

Sat 27

Sun 28

Essex Online Team Blitz

Mon 29

Tue 30

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

July 2020

Wed 01

Thu 02

Fri 03

Sat 04

Sun 05

Mon 06

Tue 07

Wed 08

Thu 09

Fri 10

Sat 11

Sun 12

Mon 13

Essex Online Championships - 1

Tue 14

Wed 15

Thu 16

Fri 17

Sat 18

Sun 19

Mon 20

Essex Online Championships - 2

Tue 21

Wed 22

Thu 23

Fri 24

Sat 25

Sun 26

Mon 27

Tue 28

Wed 29

Thu 30

Fri 31

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key

 

August 2020

Sat 01

Sun 02

Mon 03

Essex Online Championships - 3

Tue 04

Wed 05

Thu 06

Fri 07

Sat 08

Sun 09

Mon 10

Tue 11

Wed 12

Thu 13

Fri 14

Sat 15

Sun 16

Mon 17

Essex Online Championships - 4

Tue 18

Wed 19

Thu 20

Fri 21

Sat 22

Sun 23

Mon 24

Tue 25

Wed 26

Thu 27

Fri 28

Sat 29

Sun 30

Mon 31

Essex Online Championships - 5

  Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Month view | Home | Shortnames Key