Essex Chess Association

Essex Chess League 2013/2014

League Tables


Main Essex League Page Previous Season's Tables Next Season's Tables

Division 1
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Wri Wan I Bas I Bar I Sou I Ilf I
1 Writtle 10 9 0 1 18  50 30     2-5 4-3 5-3 5-3 4-3 5-2 5-3 5-2 6-2 6-1
2 Wanstead I 10 8 1 1 17  54 25   3-4 5-2   6-1 5-2 5-3 4-4 6-2 6-2 5-2 7-1
3 Basildon I 10 6 0 4 12  42 38 2 3-5 3-5 2-5 1-6   4-3 5-3 6-1 4-3 7-1 4-3
4 Barking I 10 3 1 6 43 37 3 2-5 3-4 4-4 3-5 3-5 3-4   6-2 3-4 7- 6-1
5 Southend I 10 2 0 8 29 50 1 2-5 3-5 2-6 2-6 3-4 1-6 4-3 2-6   3-4 5-3
6 Ilford I 10 1 0 9 21 59 4 1-6 2-6 1-7 2-5 3-4 1-7 -7 1-6 3-5 4-3  

Division 2
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Upm I Bre I Wan II Lou I Thu I Bar II
1 Upminster I 10 10 0 0 20  55 24     5-3 5-3 6-2 4-3 6-2 6-2 6-2 5-2 6-2 5-2
2 Brentwood I 10 5 3 2 13  42 38 2 3-5 3-5   4-4 4-3 4-3 4-4 5-3 5-3 5-3 4-4
3 Wanstead II 10 5 1 4 11  46 34   3-4 2-6 3-4 4-4   6-2 5-2 7-1 3-4 4-3 6-1
4 Loughton I 10 3 1 6 34 45 1 2-6 2-6 4-4 3-4 2-5 2-6   5-3 5-2 5-3 3-5
5 Thurrock I 10 3 0 7 35 45 2 2-5 2-6 3-5 3-5 4-3 1-7 2-5 3-5   8-0 5-2
6 Barking II 10 1 1 8 1* 27 53 10* 2-5 2-6 4-4 3-5 1-6 3-4 5-3 3-5 2-5 0-8  

* Match Points deducted for cumulative defaults

Division 3
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Upm II Wan III Ilf II Bre II Lou II Bas II
1 Upminster II 10 9 0 1 18  47 12     5-1 1-4 5-1 3-2 5-1 5- 5- 5- 6-0 5-1
2 Wanstead III 10 6 0 4 12  34 25   4-1 1-5   2-3 4-2 2-3 1-4 5-1 4-1 5-1 4-2
3 Ilford II 10 5 1 4 11  28 31 1 2-3 1-5 2-4 3-2   2-4 3-3 3-2 3-2 3-2 4-2
4 Brentwood II 10 4 1 5 26 34   -5 1-5 4-1 3-2 3-3 4-2   2-3 2-3 3-2 1-5
5 Loughton II 10 3 0 7 24 36   -5 -5 1-4 1-5 2-3 2-3 3-2 3-2   6-0 2-3
6 Basildon II 10 2 0 8 -1* 19 40 17* 1-5 0-6 2-4 1-5 2-4 2-3 5-1 2-3 3-2 0-6  

* Match Points deducted for cumulative defaults

Division 4
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Upm III Upm IV Wan IV Bar III Thu II Sou II
1 Upminster III 10 9 0 1 18  43 17 1   4-1 4-1 4-2 4-2 4-2 2-3 5-1 6-0 4-1 4-2
2 Upminster IV 10 7 0 3 14  34 25   1-4 1-4   4-2 4-1 4-1 3-2 2-3 4-1 4-1 3-2
3 Wanstead IV 10 4 0 6 26 34 1 2-4 2-4 1-4 2-4   4-2 2-4 3-2 3-2 5-1 -5
4 Barking III 10 5 0 5 6* 29 31 13* 3-2 2-4 2-3 1-4 4-2 2-4   4-2 4-2 3-2 2-4
5 Thurrock II 10 3 0 7 24 35   0-6 1-5 1-4 3-2 2-3 2-3 2-4 2-4   3-2 6-0
6 Southend II 10 2 0 8 23 37 1 2-4 1-4 2-3 1-4 5- 1-5 4-2 2-3 0-6 2-3  

* Match Points deducted for cumulative defaults

Main Essex League Page Previous Season's Tables Next Season's Tables

Last Updated: Mon 2014-09-01 15:23:27